09111201410

ایران ویلا | Iran Villa | فروش باغ و ویلا در شمال ایران

جستجوی بیشتر

لیست توسط صاحب ابراهیمی

صاحب ابراهیمی
مدیر فروش
  • اداره: 01158553070
  • موبایل: 09111201410-09395195954
  • فکس: 01144676991

زمین230 متر
2 اتاق خواب
2 سرویس
اضافه شده در 4 ماه پیش
زمین 250 متر
3 اتاق خواب
2 سرویس
4 پارکینگ
اضافه شده در 4 ماه پیش
زمین 240 متر
4 اتاق خواب
3 سرویس
3 پارکینگ
اضافه شده در 4 ماه پیش
زمین400 متر
4 اتاق خواب
4 سرویس
5 پارکینگ
اضافه شده در 4 ماه پیش
360 متر
4 اتاق خواب
3 سرویس
5 پارکینگ
اضافه شده در 4 ماه پیش
زمین 120 متر
2 اتاق خواب
1 سرویس
2 پارکینگ
اضافه شده در 5 ماه پیش
240 متر
2 اتاق خواب
2 سرویس
2 پارکینگ
اضافه شده در 6 ماه پیش
زمین 227 متر
2 اتاق خواب
2 سرویس
3 پارکینگ
اضافه شده در 6 ماه پیش
زمین 220 متر
2 اتاق خواب
1 سرویس
اضافه شده در 6 ماه پیش
زمین 250 متر
4 اتاق خواب
3 سرویس
5 پارکینگ
اضافه شده در 7 ماه پیش
زمین 230 متر
2 اتاق خواب
2 سرویس
3 پارکینگ
اضافه شده در 7 ماه پیش
زمین 250 متر
3 اتاق خواب
2 سرویس
3 پارکینگ
اضافه شده در 7 ماه پیش
زمین 210 متر
3 اتاق خواب
1 سرویس
4 پارکینگ
اضافه شده در 8 ماه پیش
180 متر
2 اتاق خواب
1 سرویس
2 پارکینگ
اضافه شده در 8 ماه پیش
250 متر
3 اتاق خواب
2 سرویس
4 پارکینگ
اضافه شده در 10 ماه پیش
زمین245 متر
2 اتاق خواب
2 سرویس
5 پارکینگ
اضافه شده در 1 سال پیش
زمین250 متر
3 اتاق خواب
2 سرویس
5 پارکینگ
اضافه شده در 1 سال پیش
250 متر
4 اتاق خواب
4 سرویس
3 پارکینگ
اضافه شده در 1 سال پیش
اضافه شده در 1 سال پیش